Laden Evenementen

Het Debatcafé, gepland op vrijdag 27 oktober 2023 start met een aantal deelnemers aan de documentaire “De Blauwe Familie”. Hierin nemen politieagenten, een aantal van hen met een bi-culturele achtergrond, verantwoordelijkheid voor hun ervaringen met uitsluiting bij de politie en vertellen hoe zij hiermee omgaan. Dit is een praktijkvoorbeeld van hardnekkige vormen van institutionele stereotypering en vooroordelen (die voor een deel ontstaan zijn vanuit het onverwerkt koloniaal verleden gezien de opmerkingen die betrokkenen van collega’s krijgen) en hoe die melders proberen om samen met bondgenoten te verwerken en verbinden. Het gaat ook om de plek van de Blauwe Familie binnen de zwarte community en hoe er wordt omgegaan met individuen die moeilijke onderwerpen durven aan te kaarten. In het tweede deel van het Debatcafé gaat het gesprek verder met Utrechtse sleutelfiguren en jongeren over het nemen van verantwoordelijkheid na de excuses over het slavernijverleden, het belang van intergenerationele overdracht, coping met teleurstellingen als leider en het opstarten van verwerking en verbindingsprocessen, niet alleen vanuit het slavernijverleden maar ook vanuit de hedendaagse praktijken van uitsluiting en discriminatie.

Prijs: gratis

aanmelden vooraf:  info@art1mn.nl

Actuele informatie: https://art1middennederland.nl/