Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Netwerkevenement ‘Let All Shine’ van Stichting Ocan schenkt dit jaar aandacht aan de bijzondere bijdrage die de oude generatie Afro-Caribisch talent aan de Nederlandse samenleving heeft geleverd. Het laat daarnaast zien wat het maatschappelijk middenveld – de civil society – kan verwachten van de jonge generatie.

Maatschappelijke instellingen, belangenorganisaties en vrijwilligersorganisaties zijn vaak gebaat bij een frisse blik met betrekking tot hun ambities, visie en missie. Het valt op dat jonge talenten en professionals van Afro-Caribische afkomst vaak moeite hebben om geselecteerd te worden voor bestuursfuncties of posities bij Raden van Toezicht. Vaak heeft dat te maken met een gebrek aan sociale netwerken en kennis, maar ook racisme, discriminatie en stereotypering spelen een rol.

Tijdens ‘Let All Shine’ kunnen Afro-Caribische jongvolwassenen hun talenten etaleren en in gesprek gaan met bestuurders, oprichters van succesvolle ANBI-organisaties, leden van Raden van Toezicht en andere rolmodellen. Ze nemen plaats aan een door hun gekozen ‘thematafel’ en komen zo in contact met de experts van hun voorkeur. Na 40 minuten schuiven ze door naar een nieuwe tafel voor een nieuw gesprek. Aan het einde van deze inspirerende middag worden parels uit de Afro-Caribische gemeenschap erkend voor hun waardevolle inzet voor de samenleving.

Graag vooraf aanmelden via www.ocan.nl