Brian Ceder (49 jaar) woont in België. Zijn eerste onderneming Unicus was een multi national gespecialiseerd in Biometrie (massa vingerafdruk herkenning over het internet). Samen met de Brenninksmeijers (C&A familievermogen) dit bedrijf is begin 2000 in delen verkocht. Vervolgens vertrok hij naar de VS, waar hij in Florida een franchise is gestart genaamd XimXim moderne Surinaamse schaafijswagens die de stranden van Florida en California kleurrijk opfleurden. Toen icecart 560 op de weg was kreeg hij een aanbieding om te verkopen. In een omgeving van investmentbanking besloot hij zich te vestigen als zelfstandige Investment Analist en daarna als investment manager voor Aecis-Blackstone int. Daarna richtte hij zich als privé investeerder op start up’s in de IT sector. Sinds Enkele jaren is hij terug in Europa waar hij div. vermogende families adviseert over investments en hoe zij met hun financiële bijdragen impact kunnen genereren in de sociale structuren van onze samenleving. Brian Ceder is kortgezegd een privé investeerder met een internationale staat van dienst die als een van de oprichters van

BDE(Black Dutch Entrepreneurs) het ondernemerschap en onafhankelijk denken onder de black community promoot en faciliteert.