Domenica Ghidei is als 17-jarige gevlucht vanuit Eritrea naar Nederland. Dankzij haar doorzettingsvermogen heeft zij rechten gestudeerd aan de VU. Zij is jarenlang verbonden geweest als lid aan het College voor de Rechten van de Mens en is nu nog lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie. Zij hecht veel waarde aan de intergenerationele dialoog.