Glenn Helberg, geboren en getogen in Curacao, is na het afronden van de middelbare school aldaar in Utrecht geneeskunde gaan studeren. Nadat hij zijn artsexamen afsluit, werkt hij kort op Curacao als huisarts om al snel in de ambulante psychiatrie zicht te krijgen op de mentale wereld van de mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Vervolgens specialiseert hij zich in de psychiatrie in Groningen en in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Utrecht. Het dominante westerse perspectief op ziekte en gezondheid neemt hij tot zich. Doch tegelijkertijd ontwikkelde hij zich door zelfstudie tot een transcultureel psychiater. Van de visie op ziekte en gezondheid van andere windstreken neemt hij kennis. Hij integreert het in zijn werk. Naast zijn dagelijkse poliklinisch werk, geeft hij veel workshops en colleges onder andere over (seksuele) diversiteit, culturele psychiatrie, racisme, vaderschap en criminaliteit.

Helberg zet zich ook in voor de positie van Antillianen. Hij was voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Zeeburg (Amsterdam).

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was Glenn Helberg lijstduwer van Artikel 1. Op 7 augustus 2017 stond hij centraal in een aflevering van het televisieprogramma Zomergasten.In dit programma sprak hij ook open over zijn homoseksualiteit.

Onderscheiding

In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Nederland en de rest van het Koninkrijk der Nederlanden.