Hoogleraar Philomena Essed, promoveerde cum laude tot doctor in de sociale wetenschappen in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Essed is vooral bekend geworden door haar boek Allledaags Racisme dat niets aan actualiteit heeft ingeboet. Essed is hoogleraar in Critical Race, Gender en Leadership studies aan de Antioch University in Amerika en geaffilieerd onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Naast haar academische carrière heeft zij deelgenomen aan advies- en selectie-commissies en het Nederlandse College van de Rechten van de Mens.