Randy Robinson is docent rekenen, privéleraar rekenen, boekhouden, economie, wiskunde, statistiek, docent naailessen & ondernemer in Rotterdam en omgeving, Nederland.

Onderwijsmanagement, Privéleraar rekenen alle niveaus, financieel adviseur en Sales Marketing Trainee behoren tot haar werkervaring.

Sinds 2007 docent economie aan het ROC Da Vinci College Dordrecht.

Daarnaast is Randy Robinson lid van het grip op potentieel. “Grip op leerpotentieel is een project van de expertisecentra ECENT en ELWIeR

•ECENT – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Natuurwetenschappen en Techniek

•ELWIeR – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen

Randy Robinson is een ware duizendpoot die haar baan bij het Da Vinci college combineert met de opvoeding van haar 3 kinderen. Ze heeft hart voor de studenten m.n. voor degenen die het reken/wiskundig moeilijk hebben. Om het voor die groep te vergemakkelijken heeft ze een idee ongevormd tot een methodische aanpak die (ook wat verbeterde resultaten betreft) ook bij de universiteit opviel. Om te leren rekenen moet je allereerst begrijpen wat er staat. Als je de rekenwoorden niet snapt, dan is leren rekenen extra ingewikkeld. Het idee van Randy is het verbinden van taal en rekenen. “Dit idee is bij mij ontstaan omdat ik merk dat niet iedereen de rekenwoorden beheerst. En dit wordt wel verwacht op het mbo”. Randy heeft alle rekenwoorden verzameld en hiermee een les ontwikkeld. Per woord bepalen de studenten wat het betekent en maken daar een plaatje bij. Zo snappen de studenten het rekenwoord en kunnen ze de rekenvraag begrijpen. “Als je de vraag begrijpt dan kun je aan de slag met het antwoord”. De rekenexamens in het mbo wordt steeds ’taliger’. “Als je niet goed weet wat er staat dan wordt het heel lastig om je examen te halen. Dit zegt niks over of je wel of niet kan rekenen”. De aandacht voor rekentaal is dan ook de basis voor het rekenonderwijs in het mbo. Robinson neemt als voorbeeld ‘kruislings vermenigvuldigen’. “Dat zijn woorden die je niet vaak hoort in de normale taal. Ik heb dus besloten om de rekentaal te visualiseren, echt in beeld te brengen, zodat het kan blijven hangen bij de leerlingen, want ze zijn veelal visueel ingesteld.” De docent past dit idee zelf al ongeveer twee jaar toe bij haar lessen en heeft gemerkt dat de leerlingen de opdrachten inderdaad beter begrijpen. “Je hoeft minder uit te leggen.”